Окръжният съд в Пловдив се отчита - DC news

Окръжният съд в Пловдив се отчита

Годишното отчетно събрание на Окръжен съд Пловдив и на районните съдилища в Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай  ще се проведе днес от 10 часа, в зала № 1 на Апелативен съд. /втори етаж на Съдебната палата/.

В началото на 2015 г. щатната численост на Окръжен съд Пловдив включва 60 съдии, като през месец април се е увеличил с още един щат и 96 съдебни служители – общо 157 щатни бройки.

През 2015 г. в Пловдивския окръжен съд са постъпили общо  6870 дела, а са приключени 7114 дела. 81 процента от делата се приключили в 3- месечен срок.

П. С. Пълният текст на отчетния доклад е публикуван на интернет страницата на Окръжен съд Пловдив /http://www.os-plovdiv.com/Съдът/Информация/

Подобни статии

Top