Онлайн библиотеките - най-големите нарушители на авторски права - DC news

Онлайн библиотеките – най-големите нарушители на авторски права

Онлайн библиотеки в България

Адвокат Атанас Костов е завършил Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност право през 1999 г.  Специализира в областта на гражданското право. В момента е консултант и автор в издателска къща “Труд и право”, гр.София и списанията „Финанси и право”, Собственост и право”, „Общество и право“ и “Интелектуална собственост”, като в изданията са публикувани над 30 негови статии в областта на интелектуалната собственост и по специално авторско право, търговска марка и нелоялна конкуренция.

Като адвокат и патентен представител Атанас Костов води едни от най-интересните и оспорвани дела в България, свързани с авторски права, търговски марки и нелоялна конкуренция. Той има дългогодишен опит в процесуалното представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС), свързано със спорове, касаещи нелоялна конкуренция, оспорване на обществени поръчки, картелно право и споразумения, концентрация на стопанска дейност и монополно положение на пазара.

Все по-модерна напоследък в правните среди е темата за онлайн библиотеките. В САЩ и в Европа се появиха доста онлайн библиотеки, които работят изцяло с авторски произведения. По-голямата част от тях, като Google Books, която е най-голямата онлайн библиотека, работи изцяло с произведения, които са с изтекли авторски права. Това са текстове на класически автори, тъй като основно правило в авторското право е, че произведението е защитено докато авторът е жив, както и 70 години след смъртта му. След това даденият текст става свободен за употреба.

В същото време големите библиотеки са и най-големите нарушители на авторски права. Google Books например имат странното виждане, че когато нещо е в обществен интерес, то те могат да го ползват свободно. Поради тази причина срещу тях се водят доста дела в съда. Като един от най-скандалните случаи в тази сфера, адвокат Костов посочи делото, заведено от китайската авторка Мяу Мяу. Нейни книги, свързани с китайската мафия и наркотиците, са били публикувани в Google Books. Писателката започва дело срещу онлайн библиотеката и успява да го спечели.

Позитивен пример по отношение на онлайн библиотеките е най-голямата европейска онлайн библиотека Europeana. Тя представлява един огромен консорциум от всички публични, университетски и общински европейски библиотеки, които са обединени от общата идея да дават гласност на културата на съответната страна. Европейската комисия спонсорира проекта и  така зад Europeana стои една много мощна фондация. Тя се поддържа и  от огромен и мощен сървър, който е разположен в библиотеката в Амстердам. Ако дадена библиотека или автор реши, че ще включи дадени произведения в базата на  Europeana, то трябва да подпише съответните електронни лицензи „creative commons“, които дават права за използване дори на съвременни произведения, било то и за комерсиална цел.

В България в момента съществуват няколко такива онлайн библиотеки. В София има платформа, която обслужва Националната библиотека и дава възможност част от фонда, който е с изтекли авторски права, да се използва свободно. Съществува и един научен проект към БАН, който представлява електронна библиотека за филологически цели. Той е триезичен и  обхваща интересите на студенти, докторанти и преподаватели. Проектът носи името Виртуална библиотека „Иван Шишманов“ и там се публикуват произведения на съвременни български автори, преведени и на немски и английски език. Освен, че в помощ на филолозите, проектът има за цел да популяризира творчеството на българските автори. Достъпът е два вида – единият не изисква да се подписват споразумения и вие като потребител може да използвате само произведенията с изтекли авторски права. Ако пък желаете да четете книги на съвременни автори, то тогава трябва да се съгласите с общите условия и да гарантирате, че няма да използвате информацията за комерсиални цели.

Подобни статии

Top