Опасност от безводие в Кричим

Опасност от безводие в Кричим

За опасност от безводие и режим на питейна вода в Кричим алармират от общината. Причината е, че не се изпълнява санитарния минимум за пускане на вода по река Въча от язовир Въча и през деня реката буквално е пресъхнала. По този начин пада нивото на подпочвените води в шахтовите кладенци на „ВиК”-Пловдив, те засмукват въздух и аварират. Така високите части на Кричим, Устина и Перущица остават без вода, а къщите в равнинната част са с много ниско налягане.

Съгласно графика на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, трябва да се изпускат 1,800 кубически метра вода в секунда. Това е задължителният санитарен минимум, който трябва да бъде изпускан, за да оводнява руслото на река Въча. Това трябва да става от първото стъпало на ВЕЦ „Въча I” и ВЕЦ „Въча II”.

„Не трябва за сметка на жителите на Кричим, Устина и Перущица да се удовлетворяват желанията на трите частни веца, защото освен питейна вода за хората, река Въча осигурява нивото и на Гребния канал в Пловдив”, коментира кметът на Кричим Атанас Калчев.

Изпускането на водите се управлява от ЦДУ /централно диспечерско управление/ при ЕСО /„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, респективно НЕК/.

Кметът на община Кричим заяви, че ще сигнализира за проблема и екоминистерството, ако река Въча продължи да пресъхва през светлата част на денонощието, защото по този начин не може да се поддържа живота на рибата и екосистемите в реката.

Припомняме, че от седем години градоначалникът настоява енергийното министерство и МОСВ да задължат НЕК да постави измервателни уреди, които да доказват, че изпускат задължителния санитарен минимум в реката, но това не се прави.

„Според мен това бездействие е умишлено, за да се манипулират стойностите на изпусканите количества вода, на който, както му е изгодно”, твърди още кметът Калчев.

Кметът на Кричим съобщи още, че коритото на реката в района на града е почистено от растителност и наноси. Той поясни, че това се прави веднъж или два пъти годишно, след голямото почистване на река Въча през 2012-та година, когато от коритото й бяха премахнати острови от триметрови наноси и високи дървета.

 

Подобни статии

Top