Опасност от екокатастрофа край Кричим и област Пловдив, енергийното министерство мълчи

Жителите на общините Кричим и Брацигово са започнаха подписка срещу намеренията на министерство на енергетиката да издаде разрешение за проучване на местността „Лесковец” до село Жребичко. В територията, която е сбор от паметници на културата и попада в НАТУРА 2000, има индикатори за залежи на радиоактивни руди, по-точно на уран. Това показва металогенна характеристика на района.

Хората се притесняват, че ако започне проучване на находището и евентуално добив на руди – почвата, водите и въздуха в района на общините Кричим, която е част от област Пловдив и респективно Брацигово, която е част от област Пазарджик, ще бъде замърсен.

„Проблемът не е местен, а е регионален и засяга много хора”, твърди кметът на Кричим Атанас Калчев, както и организаторите на подписката.

Те настояват министерство на енергетиката да не разрешава проучване за строителни материали в защитената местност и да се съобразят с направеното вече отрицателно становище от кмета на Община Брацигово.

Населението на село Жребичко и на община Брацигово вече е изразило несъгласието си за даване на разрешение, с което да се започне процедурата по проучване.

Против намеренията за проучване са и гражданите на Община Кричим, които при започване на евентуални мероприятия по проучване и добив, ще бъдат косвено засегнати.

„При евентуални проучвателни дейности и въвеждане в експлоатация на находището, ще има проблем за населението на двете общини. Имаме опасения, че ще бъде заразен въздуха, водата и плодородната земя. По какъвто и съвременен начин да проучват и да добиват каквото и да е, при това нещо, което го има отдолу, имаме сериозни опасения за заплахата, която ни очаква. Притесненията са подкрепени от геоложка записка и металогенна характеристика на района на землището на село Жребичко, община Брацигово, с която разполага администрацията на Община Кричим и съм я предоставил на колегата от Община Брацигово. В нея много подробно е описано както посоченото находище „Лесковец”, така и находищата, които са около него и кореспондират с него – „Герково”, „Ахмедов Чукар” и „Селище”. След като получихме геоложката записка стана ясно, че в тези частично проучени навремето находища е открита радиокативна минералицазия. Районът се води като аномален участък от гледна точка на радиацията.”, заяви още кметът на Община Кричим Атанас Калчев.

Според радиометричните проучвания, през 1962 година са установени и регистрирани индикации за наличие на олово, цинк, мед, арсен и т.н. Те също са свързани с радиоактивни минерализации.

Най-вероятно присъствието на урана се намира в тези риолити и се транспортира от циркулационни води. Те са допринесли за привнасяне на урана в подходящата среда, е мнението на експерти.

В тези находища присъстват минерализации с примеси на уран и част от тях попадат в находище „Лесковец”, където има явно желание за проучване от страна на частен инвеститор.

„В района има много радиоактивни аномалии, които са установени по съответния начин. Тези проявления го правят интересен в това отношение за развиване на бизнес, но тези съществуващи наситени на уран руди и води, които евентуално могат да бъдат разкрити, както и риолитите, които са част от вулканични скали, могат да навредят на околната среда и здравето на хората.”, твърди кметът на Кричим Атанас Калчев.

В геоложката записка има данни, че тази регистрирани аномалии имат сравнително голяма площ и покриват част от заявената за проучване територия на находище „Лесковец”.

„Проблемът е голям и не е само за община Брацигово и село Жребичко, а е регионален. Разполагам с документация, която доказва изнесеното от мен. След като община Кричим може да се добере до тази информация, представете си за частните инвеститори, които имат по-голяма финансова възможност за проучване и анализ и най-вероятно знаят по-добре от нас, че няма да търсят само строителни материали, а нещо по-атрактивно и по-скъпо.”, твърди още кметът.

„За мен има реална опасност при провеждане на мероприятия по проучване и при евентуален добив на каквито и да е подземни богатства или „строителни материали”. Министърът на енергетиката и респективно ресорният заместник-министър не трябва да издават в никакъв случай разрешение даже и за проучване.”, заяви кметът на Кричим Атанас Калчев.

 

Той каза още, че не иска някой да се крие зад оправдание, че ще отвори нови работни места, при положение, че ще застраши здравето и живота на хората.

„Запознал съм с геоложката записка и Общински съвет-Кричим и ако се наложи, ще излезем с обща декларация, че подобно проучване не трябва да се допуска!”, каза още Калчев.

„Ще уведомя писмено министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на околната среда и водите Евелина Василева, областният управител на Област Пловдив Здравко Димитров и ако се наложи и министър-председателя Бойко Борисов.”, заяви още Атанас Калчев.

„При разговора ми с експерти ми стана ясно, че при евентуално провеждане на мероприятия в находище „Лесковец”, което е над Кричим в посочените по-горе отстояния, територията на Община Кричим и самият град ще бъдат косвено засегнати и ще има поражения както по околната среда, така и по здравето на гражданите.”, каза още Калчев.

 

В момента поста за радиационно наблюдение и отчитане, намиращ се в сградата на Община Кричим показва нормални стойности на радиация, затова не трябва да се допуска увеличението й по никакъв повод.

Подобни статии

Top