Опашки за презаверяване на рецептурни книжки в Пловдив

Опашки за презаверяване на рецептурни книжки в Пловдив

Пети ден вече Регионалната здравноосигурителна каса в Пловдив работи с допълнителен ресурс, за да обслужи тълпящите се от ранни зори хора да презаверят рецептурните си книжки. Масовата психоза сред гражданите се създаде след погрешна информация, че крайният срок за презаверка на рецептурните книжки изтича в края на юли.

От началото на годината НЗОК започна презаверка на рецептурните книжки на гражданите като се подменят досега използваните тризначни МКБ кодове на заболяванията с четиризначни. Крайният срок за това е 1 септември. Масовата психоза се създаде през уикенда след репортаж по една от националните телевизии че остават само десет дни и слет това аптеките няма да облужват незаверени рецептуни книжки.

Преди тази сутуация около 300 човека минаваха на ден. Сега са включени двама допълнителни обучени служители и минават около 1500 човека за ден.  Като всеки има по 2-3 диагнози,  т.е. около 3-4 хиляди диагнози се презаверяват, обясни Георги Гюстеров, началник отдел „Извънболнична помощ“.

Един пациент бива обслужван буквално за една, две минути, като преди това престоява на опашката около половин час. Една трета от чакащите обаче не е трябвало да идват , защото не всички книжки тябва да се презаверяват.

Подобни статии

Top