Организират конкурс за добротворчество за децата от Асеновград

Конкурс за добротворчество под наслов „Аз съм добрият, ние сме добрите” се организира за децата от Асеновград по повод Световния ден за борба с агресията в училище.

Организатори на конкурса е местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Асеновград. В конкурса могат да участват ученици от 4 до 6 клас, заедно или поотделно.

Участниците могат да измислят, организират или заснемат добро дело, като накрая го опишат в разказ, който да изпратят на електронната поща на Местната комисия: okbppmn_asenovgrad@abv.bg до 15 март 2016 година. Материалите за конкурса трябва да бъдат изпратени с посочено име, клас, училище и телефон за връзка.

Победителят или победителите, чийто разказ за направено добро, придружен със снимки, ще получи и „малка” награда от МКБППМН-фотоапарат и „голяма” награда от живота-да преоткрие смисъла от добротворчеството и щастието от направеното добро.

Най-добрите разкази ще бъдат събрани и отпечатани в брошура за да бъдат пример и вдъхновение на всички. Награждаването ще се проведе на 20 март 2016 г. – Международния ден на щастието.

Подобни статии

Top