Осем книги на пловдивски автори ще финансира община Пловдив - DC news

Осем книги на пловдивски автори ще финансира община Пловдив

Обявиха  резултатите от проведения конкурс за проекти по Програмата на община Пловдив  „Финансиране на книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания“– 2016 година.

Информацията за одобрените проекти представи председателят на комисията – Младен Влашки. В състава на експертното жури, определено със заповед на Кмета инж.Иван Тотев  са включени общо 7 (нечетен брой) членове, от които – трима изтъкнати университетски преподаватели, трима изявени пловдивски автори и един историк. Това са: Младен Влашки, проф. Огнян Сапарев, Антон Баев, Александър Секулов, Здравко Дечев, Недялко Славов и Стефан Шивачев.

По програмата са подадени общо 28 проекта, одобрени са само 8 от тях, за които е посочена и  конкретната сума за финансиране.

Ето и резултатите, по брой точки:

  1. Книгата на Eвгений Тодоров „Запомнете Пловдив – 3“  (краезнание)  е получила 56 точки. Предложена е от издателство „Хермес“, а сумата, с която изданието ще бъде подпомогнато е 2500 лева.                        
  2. Книгата на Ина Иванова „ Малки букви“( стихове) е получила 46 точки. Предложена е от  „Жанет 45“, одобрената финансова подкрепа е 1800 лв.
  3. Книгата на Андрей Андреев „Възрожденският Пловдив и музиката“ ( монография) е получила 45 точки, предложена е от издателство „Коала Прес“, отпуснатата сума е  2500   лв.                        
  4. Авторът Георги Стоянов и неговия „Небесен огън“( роман) е получил 39 точки. Предложението е на издателство „Летера“ , сумата е 2500 лв.                                 
  5. Книгата на проф. Никола Балабанов „Йоаким Груев – най-пловдивският книжовник“( литературна  история) е със същия брой  точки – 39. Ще бъде издадена от университетското издателство на  ПУ „П. Хилендарски“, финансовата подкрепа е 1300 лв.
  6. Книгата на Атанаска Петкова „Сълза от изгрева“ (роман) е получила 38 точки.Предложението е на „Летера“, сумата – 2000 лв.                 
  7. Книгата на Пенка Калинкова „Истории от тютюневия град“( документалистика) е получила 37 точки. Предложението е на изд.  „Ракурси“,   отпуснатата сума е 1500 лв.                       
  8. Пловдивската авторка Величка Настрадинова и книгата „Три приказки“ ( детска литература) е получила също 37 точки. Предложението е на издателство „Летера“, сумата – 2000 лв.

Максималният брой точки, който един проект може да получи е 70, но през годините до сега не е имало такъв случай. Експертната комисия е взела решение, проекти, събрали под 35 точки,  да не се разглеждат. Всеки член попълва карта с оценките си, според критериите, които са ясно и точно формулирани. Конкурсът е изключително демократичен, всеки би могъл да участва, при това без ограничение в жанровете.

„Лоша практика е да се кандидатства с ръкопис, отхвърлен предишна година“, разказа Младен Влашки. „Два такива проекта са подадени през 2016, при това без да е извършена никаква редакция на ръкописите.“ Той посочи, че книгите, подкрепени от издателства се оценяват и заради това, че вече е извършен подбор, преценено е качеството, за разлика от случаите, в които се представя просто оферта.

През тази година, един от отхвърлените проекти е ръкописът „Тайни и загадки по залавянето на Левски“, написана от бивш следовател. Подобна книга вече има на българския пазар, преповтаря се стара хипотеза и се борави със същите факти. Други две от отхвърлените прделожения са се борили за преиздаване. Едната е имала тираж 50 броя, на принципа „самиздат“. „Не е това целта на програмата“ уточни Младен Влашки. „Идеята е да бъдат подкрепени важни за града издания, които не биха имали търговски успех на свободния пазар, но са ценни и важни за паметта на града. Издаването им и попадането в библиотеките е гаранция за запазването на тази памет“, допълни още Влашки.

Друг отхвърлен проект е „Изкуство, вдъхновено от хармонията и живота“, книга, посветена на 120 години от рождението на художничката Живка Пейчева. Независимо от повода и безспорния принос на художничката в пловдивското изобразително изкуство, книгата е по-скоро каталог с картини, а не монография, изследваща творчеството на Живка Пейчева.

Ръкописът на Пенка Калинкова е получил 37 точки, тъй като се нуждае от последваща редакторска намеса, структуриране и подреждане, т.е. не е все още напълно готов, но пък темата е важна, актуална и изследването е ценно и важно за града.

Младен Влашки подчерта, че гласуваните суми не са за хонорари, те са предназначени за производствения процес по отпечатване, като за отделните проекти е различен. Така например, монографията на Андрей Андреев „Възрожденският Пловдив и музиката“, едно изключително сериозно, ценно и полезно изследване  изисква освен специфична редакторска работа и извършването на специфичен труд по подготовката за отпечатване на нотния материал, включен в книгата.  В този смисъл, общият разход по отпечатването на книгата би бил от порядъка на 7-8 хиляди лева, по програмата помощта е 2500 лева, от максимално възможната по регламент –  3000 лева.

„Този сегмент литература навсякъде по света се подкрепя точно по този начин“, каза в заключение председателят на комисията Младен Влашки.

 

Подобни статии

Top