Осъдиха управители на хипермаркет в Асеновград - DC news

Осъдиха управители на хипермаркет в Асеновград

Пловдивският окръжен съд осъди Али Неджип и Рафет Салим на по две години лишаване от свобода, което наказание отложи за изтърпяване с по пет години изпитателен срок.

Съдът ги призна за виновни за това, че от 01.02.2009 г. до 15.11.2010 г. в качеството им на управители на строителен хипермаркет за пет данъчни периода са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 27 995,72 лв., представляващи дължим данък върху добавената стойност.

Дружеството „Баумакс“ ООД било образувано и вписано в търговския регистър през 2009 г. като то се управлявало и представлявало от Али Неджип и Рафет Салим заедно и поотделно.

Двамата били съдружници при равни дялове. Те се занимавали с цялостната организация и дейност на дружеството, но наред с това, с цел да намалят дължимите данъци за отделните данъчни периоди, се снабдявали от неустановени по делото лица с фактури с предмет „строителни материали”, по които реално дружеството не получавало стоки.

Тези фактури двамата подсъдими предоставяли за осчетоводяване и отразяване в Справки-декларации по Закона за ДДС и Дневниците за покупки и така намалявали резултата на дружеството за периода, минимизирайки дължимия Данък добавена стойност за внасяне или излизайки на възстановяване на този данък.

По този начин подсъдимите Неджип и Салим спестявали дължим ДДС за внасяне, формиран от реалните продажби на дружеството.

С присъдата си Окръжният съд осъди двамата подсъдими солидарно да заплатят на Държавата сумата от 27 995,72 лв. за имуществени вреди от престъплението, ведно с дължимата лихва върху тази сума.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.

Подобни статии

Top