Отбелязваме Деня на биоразнообразието – 22 май

Днес отбелязваме 22 май, който е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие.

Целта е повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение.

Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Разнообразието на дивите видове и екосистемите, в които те участват, представлява важна основа за много аспекти на туризма.

1 2

Подобни статии

Top