Отбелязваме Деня на Земята

Това е един от най-големите празници, почитащи планетата Земя.

Води се, че Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник, който се празнува и почита от хора по целия свят.

Според Световния фонд за дивата природа (WWF) началото на празника е поставено през 1971 година в САЩ и Канада. Целта на Деня на Земята е да се създаде световно движение за опазване на Земята и околната среда.

Празникът се чества от над половин милиард души по целия свят. Република България бе между първите страни в света, които още през 1990 г. се присъединиха към отбе­лязва­нето на 22 април с различни иници­ативи. 

Счита се и че денят е своевременно начало на модерните екологични движения.