Отбелязваме Деня на майчиния език

Международният ден на майчиния език по традиция се отбелязва на 21-ви февруари.

Международният ден на майчиния език, обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се отбелязва ежегодно от 2000 година насам с цел насърчаване на многоезичието и културното многообразие. Тази дата е избрана в памет на събитието 21 февруари, 1952 г., когато в Дака, столицата на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти – участници в демонстрация за защита на родния си език, бенгалски, който те са поискали да се признае за официален език на страната.

Днес в света се говори на повече от 6000 езика. 2500 от тях са застрашени от изчезване, като 33 са европейски.

Майчин език, още наричан роден, е езикът, който човек научава първо, и който човек обикновено започва да усвоява още от раждането си. Родният език на даден човек е основата на неговата социолингвистична идентичност.

Известно е, че обучението по роден език е неразделна част от пълноценното развитие на индивида и важно средство за предаване на езиковото наследство, докато 40% от учениците по света нямат достъп до образование на езика, който могат лесно да говорят или разбират най-добре.