Отбелязваме Световния ден без тютюнев дим

no_smoking

За да привлече общественото внимание към тютюневата епидемия и нейните здравни и социални последици, през 1987 г. Световната здравна организация (СЗО) обявява 31 май за Световен ден без тютюнев дим.

Тютюнът е единственият продукт, разрешен за консумация, който води до смъртен изход, когато се използва по предназначение, тъй като:

• той е опасен не само ако се приема в големи количества или когато системно се злоупотребява с него;

• тютюневият дим съдържа хиляди химически вещества. Горящата цигара представлява уникална химическа лаборатория – по последни данни, под влияние на високата температура се освобождават над 7000 газообразни съставки и частици: над 69 от тях са канцерогени, мутагени и тератогени – вещества, които предизвикват рак, мутации или увреждат плода;

• СЗО и Международната агенция за изследване на рака класифицират тютюневия дим като доказан канцероген за човека (клас А) – такъв, при който няма безопасно минимално ниво на поемане;

• съдържащият се в тютюна алкалоид никотин предизвиква висока степен на зависимост (приема се, че тя е толкова силна, колкото тази, причинена от хероина). Това превръща тютюна в най‐често употребявания и единствения напълно легален и свободно продаван наркотик.

Решена да предпази настоящите и бъдещите поколения от консумацията на тютюн и от излагане на тютюнев дим, СЗО през 2005 г приема Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ).

У нас тя влиза в сила на 05.02.2006 г. РККТ отразява желанието на милиони хора да живеят в свят, свободен от тютюнев дим и ангажимента на много правителства да постигнат това.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top