Отбелязват 5 години от смъртта на физика Георги Кръстев

uni2

Петата годишнина от смъртта на бележития пловдивски физик Георги Кръстев ще отбележат на 16 април, четвъртък, от 16:00 часа в зала „КОМПАС“ в Ректората на Пловдивския университет негови колеги и близки. Наред със спомените за уважавания преподавател във висшето училище, ще бъде представена и дейността на Лаборатория „Георги Кръстев“, създадена в памет на учения, както и за да развива неговите научни идеи. Лабораторията е част от комплекса на Технологичния център на ПУ „Паисий Хилендарски“, разказа нейният ръководител доц. д-р Кирил Коликов.

Георги Кръстев е роден на 4 януари 1943 г. и умира на 11 април 2010 г. Той е възпитаник и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, отдаден на решаването на множество мащабни проблеми в областта на теоретичната физика и физикохимията. По време на своите близо 40 години преподавателски опит той формира у студентите си нестандартно мислене и нагласата да вникват задълбочено в поставените задачи. Значителен е броят на статиите му, публикувани в научните трудове на Пловдивския университет, както и в чуждестранни списания, които дават идеи за развитие на науката по света. Има и десетки патентовани изобретения. Доц. Коликов сподели, че в годините на творческия си подем, гл. ас. Георги Кръстев дава тласък на кариерите на много свои колеги и студенти, но самият той никога не се е стремил към получаване на научни степени и звания или към изкачване на административни стъпала.

Негови са идеите, разработвани съвместно с доц. Коликов и други изявени учени, за: приложение на електромагнитните въздействия в ядрената физика, с цел обединяване на електромагнитните и ядрените взаимодействия; изследване преместването на центъра на масите при утаяване или изплаване на частици в течни дисперсии; дефиниране на явлението „препятствана осмоза“ .

Като резултат от изследване на осмозата е патентовано устройство за мембранно разделяне и селективно пречистване на промишлени флуиди и биообекти (66381 B1). Въз основа на създаденото устройство се разработва комплексен метод за проучване на препятствани осмотични процеси при електромагнитни въздействия. Така, благодарение на пълната отдаденост на науката от страна на Георги Кръстев, през 2009 г. група учени под ръководството на доц. Коликов печели проект ДТК 02/35 „Разработване на устройство и метод за изследване на осмотични процеси при електромагнитни въздействия с приложение за деструкция на туморни клетъчни линии“.

Успехите на екипа по проекта се дължат както на добрата подготовка на всеки един от учените, така и на мотивацията и съветите на покойния вече Георги Кръстев. Това дава основание Академичният съвет на Пловдивския университет да приема, със свое решение от 5 март 2012 г.  предложението за основаване на лаборатория, наречена на утвърдения физик.

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top