ПУ открива обновен информационен център

С официална церемония на 24 ноември, ПУ „Паисий Хилендарски“ ще открие обновените Университетски информационен център и университетска информационна мрежа. Старт на събитието ще дадат ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов и зам.-ректорът проф. дмн Георги Тотков.

Обновяването на университетската информационна инфраструктура се осъществи със средства на висшето училище и с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез два проекта: „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“ и „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)“.

Основна цел на първия проект бе превръщане на ПУ „Паисий Хилендарски“ в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование. С осъществяването на втория проект се цели усъвършенстване на управлението и информационната инфраструктура на университета.

Подобни статии

Top