Откриха Технологичния център на ПУ „Паисий Хилендарски“

Откриха Технологичния център в пловдивския университет Паисий Хилендарски

Горди сме, че именно в Пловдивския университет отвори врати първият в страната истински академичен технологичен център, създаден по всички европейски изисквания. Това заяви при откриването днес ректорът на висшето училище доц. д-р Запрян Козлуджов.

Той припомни, че Технологичният център на ПУ „Паисий Хилендарски“ е резултат от успешното реализиране на проект BG161PO003-1.2.03-0009-С0001 „Екотехнологии на информационното общество” с бенефициент ДЗЗД „Екотехнологии’21” – гражданско дружество между ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Аквахим“ АД.

Центърът бе сформиран в рамките на една година и още преди откриването си е дал началото на няколко продукта, за които вече са подадени заявления за патент, разказа проф. Козлуджов. Той уточни, че благодарение на партньора „Аквахим“ тези продукти ще достигнат до пазара. За оборудване на лабораториите на центъра по проекта са отделени 550 хил. лева. Над 2 млн. лева от други проекти на Пловдивския университет също са вложени в апаратура и адаптиране на сградата, в която е ситуиран центърът – Сграда 2 на ПУ „Паисий Хилендарски“ на ул. „Костаки Пеев“ №21, в съседство с Ректората.

Пловдивският университет и неговия Технологичен център ще имат моята подкрепа в Народното събрание, каза официалният гост на откриването доц. Борислав Великов, зам.-председател на парламентарната комисия по образование. Той подчерта, че със средствата, които страната ни очаква от Брюксел по оперативни програми, ще могат да се реализират много мащабни идеи, подобни на амбициозните проекти за изграждане на кампуса на ПУ „Паисий Хилендарски“, параклиса на университета и Технологичния център.

Стратетията за висшето образование, която бе приета наскоро, се фокусира върху университетите, които успяват да изпълнят акредитирания си държавен прием и предлагат добра реализация за възпитаниците си. За тях ще има по-добро финансиране. На изброените условия Пловдивският университет напълно отговаря, допълни доц. Великов.

Технологичният център е детето на научната общност в ПУ „Паисий Хилендарски“, сподели пред присъстващите ръководителят на проекта проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност и международно сътрудничество. Постигнатите резултати трябва да бъдат внедрени в производствения процес, за да затворим цикъла висше образование – бизнес, каза още проф. Милева.

Пловдивският университет от години създава кадри за пазара на труда. Осъществихме множество проекти, които направиха възможно разкриването на специалности, ориентирани към икономиката на Пловдив и страната. Това стана и благодарение на факта, че привлякохме вниманието на бизнеса с възможността, която предложихме – актуализиране и оптимизиране на учебните планове срямо изискванията на работодателите, заяви проф. Милева.

Поздравителни адреси за откриването на Технологичния център бяха изпратили министрите на образованието и икономиката – проф. дпн Тодор Танев и Божидар Лукарски. В обръщението си проф. Танев изразява увереността си в реализирането на една идея, напълно съвпадаща със стратегията за висше образование – осъществяването на връзката между бизнеса и науката. Вярвам в добрия старт на проекта, защото той дава възможнтост на учените да разгърнат потенциала си, се казва в писмото на министър Лукарски. С приветствия за бъдещи академични успехи към присъстващите преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“ и екипа на Технологичния център се обърна и зам.-областният управител Георги Пилев.

Проект BG161PO003-1.2.03-0009-С0001 „Екотехнологии на информационното общество” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът включва изграждането и оборудването на Технологичния център на ПУ „Паисий Хилендарски“, обособяването на Административен отдел, който да се ангажира с управление на оперативни дейности и консултантска дейност, сформиране на Конферентен център, на Учебен център – за извършване на обучителна дейност, и на Лабораторен комплекс.

Технологичният център ще бъде инфраструктура за провеждане на иновативни научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии и екологичните информационни и комуникационни технологии и за трансфер на технологиите за индустриално внедряване в предприятията. Новоизграденият комплекс ще насърчи контактите между науката и бизнеса. Разпространението и мултиплицирането на резултати от научните изследвания в дейността на фирми и организации ще доведе до предлагане на продукти с подобрено качество и/или характеристики на българския и международен пазар, като стимулира и експорта.

 

 

Подобни статии

Top