Отново разрушават сграда – паметник на културата в Пловдив

Във връзка с подаден днес сигнал, че в Пловдив се разрушава къща – паметник на културата,  министърът на културата Вежди Рашидов разпореди незабавна проверка за статута и съгласувателните процедури на сградата на ул. „Отец Паисий“ № 11 в Пловдив. Това се казва в официалното становище на Министерството на културата, по повод сигнала за полуразрушена фасада на сграда в центъра на града под тепетата, за която се твърди, че е паметник на културата.

В регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство сградата е записана като архитектурно-строителен паметник на културата с категория „за сведение“.

Още утре – на 26 юли 2016 г., на място ще бъде извършена проверка от Главна дирекция  „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерството на културата, а по случая е уведомена и  Амелия Гешева, заместник-кмет на община Пловдив.

Ако проверката установи други дейности по сградата, извън тези, които са посочени в становището за съгласуване на проекта, Министерството на културата ще предприеме мерки съгласно Закона за културното наследство.

През 2015 г. Министерство на културата е съгласувало проект за „Ремонт и реновиране на фасади север и запад на жилищна сграда“ в УПИ I – 921, кв. 10 по плана на Старинна градска част, ул. „Отец Паисий“№ 11, Пловдив.

Становището предвижда освобождаване на фасадите от рекламните  табла и климатични тела, както и възстановяване на мазилката и пластичната декорация, които да съответстват на характеристиката на паметника.

През 2016 г. също на ул. „Отец Паисий“, но на номер 13 в Пловдив е одобрен технически проект, който предвижда ниско застрояване и реконструкция на съществуваща триетажна сграда паметник на културата. В строителното разрешение подробно е описано кои части на къщата могат да бъдат съборени и кои трябва да се запазят.

Утре проверката на Министерството на културата ще установи дали проектът за сградата на ул. „Отец Паисий“ № 13 се изпълнява в съответствие със закона.

Подобни статии

Top