Отпадна такса „включване“ на EVN

Сдружението за правна помощ на потребителите спечели и на втора инстанция делото срещу общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД.

На 8 декември 2014 г. Пловдивски апелативен съд потвърди решението на Пловдивски окръжен съд, като постанови да се преустанови прилагането на оспорените от Сдружението клаузи от Общите условия на електроснабдителното дружество.

Това означава, че считано от 8 декември т.г. потребителите на ЕВН не дължат такса включване при спиране на електрозахранването на абонатите. Нещо повече-ЕВН Електроснабдяване ЕАД не може да прекъсва снабдяването с електрическа енергия, без предварително да е уведомил потребителя за това.

Решението по въззивно гражданско дело 1125/2014 г. е достъпно на интернет-сайта на ПАС.

Подобни статии

Top