Отпуснаха 300 000 лв. за ремонта на Античния театър

300 хиляди лева са отпуснати на Община Пловдив по проект „Красива България” за частична реконструкция на Античния театър. Със сумата ще бъде изграден туристически информационен център до северния вход и кафене над терасата.

До края на година ще бъде осигурено и допълнително финансиране за създаване на аудио система с пътеводители и нов туристически маршрут. По проект ще бъде разширена и електронната сисмета за продажба на билети. Предстои процедура за избор на изпълнител на ремонта на обект с публична покана. Разчетите на Община Плодив показват, че през месец май има възможност да започне реалната работа по ремонта на театъра.

Подобни статии

Top