Отчитат напредъка по Водния проект на Раковски

раковски вик

Напредъка си по Водния проект на Раковски ще представят от общината. По проекта частично се изграждат главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, а освен това се реконструира съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация.

Ще бъде оповестено и разрешението за ползване на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ), която ще гарантира пречистването на отпадните води на населението на град Раковски.

Община Раковски ще представи подробна информация за етапите, финансирането и сроковете на изпълнение на мащабния проект. Той е на стойност 58,8 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

В пресконференцията ще вземат участие Иван Антонов – кмет на Община Раковски, Младен Шишков – председател на Общински съвет, инж.Митко Чолаков – ръководител на проекта, Росана Матева – Директор на проекта и Мария Пенсова –  ръководител ЗИП/Гл.експерт.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top