Отчитат проекта „Да приемем всяко едно дете”

Резултатите от проекта „Да приемем всяко едно дете” ще бъдат отчетени днес. По него Община Пловдив изгради пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Средствата бяха осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е разработен така, че да се впише в националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той гарантира правото им на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги, според индивидуалните им потребности.

 

 

Подобни статии

Top