Отчуждават над 50 имота за „Голямоконарско шосе“

Община Пловдив започна процедури по отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“. Изготвени са обявления за първите шест от общо над 50 имота  в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“ до землищната граница с Община Марица, в които е определена площта, подлежаща на отчуждаване, както и равностойното парично обезщетение.

След изтичане на законоустановения срок предстои издаване на заповеди за отчуждаване, като след влизането на същите в сила Община Пловдив ще изплати определеното обезщетение и ще придобие собствеността върху същите.

Изграждането на „Голямоконарско шосе“ е един от приоритетите в работата на Община Пловдив.

„Това е проект, насочен към икономическото развитие на региона, чиято реализация е от голямо значение. Именно тук са съсредоточени много индустриални предприятия, в които работят хиляди граждани. Пътят е и входна артерия към Пловдив от магистрала „Тракия“, подчерта кметът Иван Тотев.

Той е допълни, че с реализирането на обекта ще се даде нов тласък на бизнеса в Северната индустриална зона, ще се подобри и оптимизира организацията на движението, ще се подобри безопасността и мобилността на населението, като се даде приоритет на градския транспорт, велосипедни и пешеходни алеи.

В бюджета на Община Пловдив за тази година са заделени близо три милиона лева за отчуждаване. Освен по „Голямоконарско шосе“ се планират процедури по булевард „Васил Априлов“, булевард „Северен” и „Модър – Царевец”.

Подобни статии

Top