От днес заработиха социалните и лични асистенти в „Южен“

От днес в район „Южен“ започва изпълнението на проекта „Аз живея независим живот“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е да се предоставят услуги за социално включване в общността или в домашна среда на хора с увреждания или възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват, а също така да се осигури почасова трудова заетост на техните близки, които полагат трайно грижи за тях и нямат възможност да са част от трудовия пазар.

Считано от днес деветдесет жители на район „Южен“ включени като потребители започват да ползват  услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“.

За лични асистенти са назначени 49 човека, а социални асистенти са 9. На хората, предоставящи услугите бе проведено въвеждащо обучение, което  им даде началните насоки за извършването на дейностите по обгрижване и подкрепа на потребителите. В помощ на лицата, ползващи услугите са назначени също така рехабилитатор, медицинска сестра и психолог.

Потребителите ще ползват услугата в продължение на 20 месеца до края на ноември 2017 г.

Подобни статии

Top