От „Северен“ напомнят да си почистим снега

Кметът на район „Северен”  Ральо Ралев напомня на ръководителите на учреждения, търговски дружества и обществени организации, както и на собствениците и ползвателите на заведения и преместваеми съоръжения за търговия в район „Северен”, че са длъжни да осигуряват поддържане на чистотата, почистване от сняг на подходите към стопанисваните от тях площи, прилежащите на тях части от територии, озеленени площи и тротоари, както и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг от стрехите.

Задълженията им произлизат във връзка с изпълнение на наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив.

„Призовавам всички ръководители, които все още не са успели да почистят снега пред управляваните от тях учреждения да го направят, за да избегнем евентуални инциденти с граждани.” – коментира Ралев.

Подобни статии

Top