От 4 000 до 6 000 лв. излиза газификацията на дома

Между 4 000 и 6 000 лв. са необходими, за да стигне природният газ до къщата или апартамента на пловдивчани. 20% от разходите ще бъдат възстановени от Европейската банка за възстановяване и развитие по фонд „Козлодуй“, обяви инж. Ясен Христозов – директор на „Ситигаз България“ ЕАД.

Всички желаещи да газифицират домовете си  могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по програма за подпомагане на битовата газификация. От нея могат да се възползват 7 800 домакинства в Пловдив.

В началото на месеца „Ситигаз България“ ЕАД сключва меморандум по програмата „Дезире газ“ с Министерството на енергетиката. Програмата, която е насочена изцяло към подпомагане на битова газификация, предвижда да се подпомогнат между 10 000 и 15 000 домакинства в цялата страна.

Да газифицират домовете си ще могат домакинствата, които са в райони със съществуваща газоразпределителна инфраструктура. Най-голям потенциал има в районите „Южен“, „Западен“ и „Централен“. Желаещите трябва да подадат заявление до местното газоразпределително дружество, че желаят да станат потребители на синьо гориво.

След подаване на заявление се разглежда допустимостта за присъединяване, изготвя се оферта за стойността на газификацията на определеното домакинство, и след потвърждаване от управляващия орган се сключва договор с дружеството. След присъединяването, което се извършва от фирма, избрана от собствениците на жилището, документите за разходи се представят в дружеството и то изисква 20% от инвестицията да бъде възстановена от Министерството на енергетиката.

Срок за подаване на заявленията няма. Програмата ще е в действие докато се изчерпят средствата отделени за нея – 10 млн. евро, осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие в рамките на фонд „Козлодуй“.

Ако живеете в апартамент и само вие от жилищната сграда желаете да газифицирате дома си, то в такъв случай е необходимо да съберете само съгласието на 50% от съседите си, за да бъдат прекарани тръби през общите части.

Домакинствата в Пловдив, които вече използват битова газ са 380, но заявките за нови абонати нарастват и очакванията са до края на годината газифицираните домове в Пловдив да са 500 – 600. Тези, които вече са подали заявление за газификация, ще могат да се възползват от програма „Дезире газ“.

Експерти твърдят, че ако едно семейство използва изцяло природен газ за своите нужди – готвене, отопление, топла вода, то в такъв случай средно годишните сметки са около 400 – 500 лева. Инж. Ясен Христозов подчерта, че през лятото, когато не се отопляваме масово, сметките са между 8 и 12 лева.

Ако пловдивчани се възползват от програмата, това ще даде много сериозно отражение върху екологията.

Подобни статии

Top