Пак оттеглиха предложението за подмяна на лампите в Асеновград с LED-осветление

Предложението за подмяна на близо 6000 лампи в Асеновград с LED-осветление за втори път бе оттеглено заради промени в нормативната база, които налагат преработване на проекта. Припомняме, че общината трябва да обяви обществена поръчка за фирма, която да подмени за своя сметка осветителните тела. Процедурата трябваше бъде гласувана от Общинския съвет на сесия днес,но поредното оттегляне отново ще забави изпълнението на проекта.

В обществената поръчка ще бъде заложено да се обновят енергийно системите за улично и парково осветление на територията на цялата община Асеновград. По предварителни изчисления стойността на инвестицията е в размер на близо 2,5 млн. лв. с ДДС, което ще доведе до поне 62% икономия на енергия. Всички разходи, които извърши фирмата-изпълнител, ще бъдат изплатени от икономиите на ток, които ще бъдат направени през следващите седем години

В момента общината плаща на година около 350 хиляди лева за улично осветление. Разликата, която ще се реализира, ще бъде за сметка на вложените материали от фирмата-изпълнител. Очаква се след подмяна на лампите разходите на общината за ток да станат 200 хиляди лева годишно.

Освен осветителните тела ще бъдат подменени още изпочупените електрически стълбове и ще се направи рехабилитация на сега съществуващите. Според анализа, който придружава предложението на зам.-кмета Пламен Йончев до Общинския съвет, броят на осветителните тела, които трябва да бъдат заменени е 5 876. Ще бъде направена рехабилитация на една трета от съществуващите стълбове и ще бъдат подменени най-силно амортизираните.

Подобни статии

Top