Пак палят контейнери в Пловдив, сигнализирайте за нарушения!

Община Пловдив съвместно с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки изгради системи за разделно събиране чрез цветни контейнери. Ежегодно се провеждат различни кампании с цел запознаване на обществеността с ползите за околната среда от разделното събиране.

Експертите от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ със съжаление констатират големия брой изгорени пластмасови контейнери, което нанася значителни материални щети на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и намалява ефективността на изградената система.

Освен това при изгарянето на пластмасовите контейнери се замърсява околната среда и се нарушават природните цикли.

Статистиката показва, че през месец май на територията на град Пловдив независимо, че вече не се използват отоплителни уреди, продължава запалването на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Във връзка с това Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при община Пловдив призовава гражданите да опазват контейнерите и да сигнализират на тел. 6111 – Пловдивски общински инспекторат или на 032/62-52-73 – РПУ I, 032/62-71-69 – РПУ II, 032/62-23-87 – РПУ III, 032/62-71-68 – РПУ IV, 032/68-17-37- РПУ V, 032/62-41-95 – РПУ, 112 – за спешни повиквания, при всеки случай на злонамерено запалване или кражба на отпадъци от контейнер в града.

Подобни статии

Top