Пак търсят кой да монтира слънчевите колектори на ЦДГ „Таня Савичева“

Пак обявиха обществена поръчка за подмяна на вътрешната отоплителна инсталация и изграждане на слънчева инсталация в ЦДГ „Таня Савичева“ в Пловдив. Поръчката е част от по-голяма – за подмяна на инсталациите и монтаж на слънчеви колектори в общо 4 детски заведения в Пловдив. Тя е включена в програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” и е финансирана от европрограмите с над 430 хиляди лева с ДДС.

Слагат слънчеви колектори на 4 детски градини по европроект

При първото обявяване на обществената поръчка по проекта обаче, оферта е подала само една фирма. Оказало се, че техническото предложение не е изготвено в съответствие с поставените условия в обявлението, документацията за участие не е съобразена с естеството на поръчката. Представени са документи на различни езици, без превод на български език, декларирани са едни продукти за влагане в строителството, а са представени документи за други и т.н. Затова офертата е била отхвърлена.

Сега тя е пусната без предварително обявление, като покана за участие в процедурата е отправена към три фирми.

Стойността на обществената поръчка е 75299.46 без ДДС. За тези пари трябва да бъде направена цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация – тръбна мрежа и отоплителни тела, да се монтират термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проектът е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране.

Подобни статии

Top