ПГО „Ана Май“ се включи в националната кампания „Спаси едно дърво“

Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ се включи в националната кампания „Спаси едно дърво“.

В проекта с екологична насоченост участваха ученици от 10 и 12 клас. Младите хора придобиха знания в областта на екологията и опазването на околната среда, горското биоразнообразие и доброволчеството. Също така получиха теоретични знания и практически съвети за организиране и провеждане на екологичната кампания „Спаси едно дърво“.

„Благодаря на момичетата за отделеното време в почивния им ден и се надявам да споделят после впечатления“, сподели Мая Герчева от Младежки център Пловдив.