Педварителен изпит по български в ПУ„Паисий Хилендарски“

Конференция по физика на храните организират в ПУ Пловдив

1006 кандидат-студенти ще се явят днес на първия предварителен изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ – по български език. Той е и най-масовият, съобщават от висшето учебно заведение. На 2 юни ще бъде изпитът по история на българия, на който се очаква да се явят 290  души.

За 3 юни са насрочени изпити по три предмета – математика, химия и психология, в които знанията си ще проверят съответно 162, 12 и 99 кандидат-студенти.

На 4 юни са изпитите по английски език и информатика, а също и устният изпит по теология. За първия са се записали 227, за втория 87, а за третия – 4-ма. В един ден, 5 юни, са насрочени изпитите по биология, география на България и физика. На тях съответно ще се явят 45, 105 и 8 кандидати.

Всички конкурсни изпити са с начален час 9:00 ч.

Проверката на говорните и комуникативните способности ще се проведе от 1 до 5 юни от 14:00 до 17:00 ч. За нея са записани 134 кандидати. На всеки изпит е задължително да се носи лична карта и компютърна разпечатка с входящия номер, обясниха от Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

С оценките от предварителните изпити кандидат-студените могат да участват в класирането или да се явят отново на същите изпити по време на редовната кандидатстудентска кампания, ако получената оценка не ги задоволява. Ако кандидатстващите са се явили както на предварителните, така и на конкурсните изпити през юли, при формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка.

 

Предимство да се запишат в желана специалност ще имат кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка, като съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. За записване по първо желание в специалности с два приемни изпита – като „Право” например, ще е необходимо и двете оценки да са отлични.

 

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове: от 16 юни до 2 юли в университета, в бюрата по градове или по интернет (през сайта http://www.uni-plovdiv.bg).

Общо 1635 кандидат-студенти са се записали за предварителните конкурсни изпити на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 899 са подали документи на място в Ректората на висшето училище в Пловдив на ул. „Цар Асен“ №24, 383 – в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация, 162 – чрез националната асоциация за прием на студенти (НАПС), а 191 – през сайта на университета.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top