Пенсионерка декларира първа доходи в НАП Пловдив

НАП съветва туристите през лятото

Пенсионерка на 71 години бе най-ранният клиент на НАП Пловдив в първия работен ден от новата данъчна кампания по деклариране на доходите. Пловдивчанката дойде на място, за да обяви доходите си от наем, получени през 2014 година, веднага след което внесе и дължимия данък от близо 300 лева.

11 годишни декларации за доходи вече са подадени в пловдивската дирекция, като всички са с данък за довнасяне. 5 от формулярите са донесени на място, останалите 6 са пуснати по интернет.

От тази година именно онлайн подадените декларации носят единствено облекчение, напомнят от НАП Пловдив. 5% отстъпка от данъка за довнасяне се полага, ако формулярът е пуснат по интернет до 31 март и подателят няма стари задължения. С кампанията през 2015 година обаче се поставя началото на възможността гражданите да декларират доходи по интернет без да имат електронен подпис, а чрез персонален идентификационен код (ПИК). Такъв се издава безплатно във всеки офис на НАП по постоянен адрес на лицата.

Нови са и самите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица. Формулярите са в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП. Друга промяна са таблиците с кодове за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 година го декларират в Приложение 3 на декларацията с код 307. Съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 година осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др.

Физическите лица могат да подадат декларациите си и да внесат данъка не по-късно от 30 април.

 

Подобни статии

Top