Петте къщички за деца от семеен тип минават под обща шапка - DC news

Петте къщички за деца от семеен тип минават под обща шапка

Защитено жилище

Петте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, които построи община Пловдив, ще бъдат обединени в Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“. Това ще гласува в извънреден порядък Общинският съвет на днешната си сесия. Към комплекса ще бъде включено и Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост.

Със създаването на комплекса ще се оптимизира управлението на социалните услуги в общината, а това ще доведе до тяхната финансова стабилност, мотивира предложението си ресорният зам.-кмет Петър Зехтински. Освен това така ще се улесни поддръжката на сградния фонд и материалната база, а потребителите ще бъдат обгрижвани по-качествено.

Новите социални услуги ще бъдат открити от 1 декември, тази година. Петте центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище бяха изградени по два проекта, финансирани от оперативните програми. От 1 декември тези услуги ще се финансират от държавата и по този начин ще се оптимизира тяхното ръководство. Така ще се намали администрацията и ще се осигурят повече работни места за социални работници, които пряко да обслужват децата.

На сесията днес съветниците ще гласуват минималната тарифа за таксиметровите превози в Пловдив да стане 65 ст./км през деня и 75 ст./км нощем, увеличение с 2 лева на таксата за съхранение на автомобили на наказателния паркинг, промени в таксите за реклама, финализиране на ликвидацията на общинска фирма „Ритон“ и др.

 

Подобни статии

Top