Плащаме с 10% по-малко за най-масовия клас автомобили

koli

По-ниски данъци за автомобилите ще плащаме през тази година в Пловдив. От днес започва кампанията по заплащане на данъка върху моторните превозни средства за 2016 година, съобщават от дирекция „Местни данъци и такси“.

Тази година по предложение на кмета Иван Тотев и с решение на Общинския съвет собствениците на най-масовите автомобили ще плащат по-нисък налог. Данъкът, който засяга собствениците на над 120 000 автомобила в Пловдив, е намален с около 10%.

С 9% ще бъде намален и данъкът за колите от клас между 37 и 55 kW, при следващия клас до 74kW намалението е 10%, а за класът автомобили до 110 kW данъкът е намален с 12,7%.

При тировете и камионите също има намаление на налога с 12%.

При най-ниския и най-високия клас автомобили промени в данъците няма да има.

Сроковете за плащане на задълженията за данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2016 г. са:

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Срок за плащане – на две равни вноски:
Първа вноска – от 12.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Втора вноска до 31.10.2016 г.
/на предплатилите за цялата година от 12.01.2016 г.  до 30.04.2016 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2016 г.
Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:
– До 01.02.2016 г.
– До 30.04.2016 г.
– До 31.07.2016 г.
– До 31.10.2016 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2016 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС-терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                           АДРЕС                                               РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                     ул. „Радецки” №18А                                      08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                              бул.”Македония” №73А                                08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                          ул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А  08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                         ул.”Вечерница”№ 1А                                     08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                         ул.”Лев Толстой” №2                                   08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                            бул.”Освобождение” № 63                          08.30 ч. – 17.00 ч.

  • Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

IBAN:        BG53 IORT 737584020 20000
БАНКА:    ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ

Код за вид плащане
Окончателен годишен /патентен/ данък  – 441400
Данък върху превозните средства и лихви  – 442300
Туристически данък – 442800

  • По интернет, използвайки систематавиртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащания, на интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg
  • На каситев пощенските станции на „Български пощи” ЕАД;
  • На касите наОББ АД и Инвестбанк АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги наНационалната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276913; 032/276922;
Отдел „Приходи”:032/276942; 032/276946; 032/276947; 032/276948;
Отдел „Събиране и контрол”:032/276932; 032/276935,

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top