Плащаме тока в по-кратък срок след отчитането му

Във връзка с либерализацията на пазара EVN България въвежда еднократна промяна в сроковете за плащане на фактурите за потребен ток. Промяната към новия график ще се състои през периода с най-ниска консумация май – юни 2016 г. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Графикът  за отчитане обаче няма да се променя, декларират от фирмата. Като част от подготовката  за предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия, от  компанията информират, че през периода май – юни 2016 г. ще се осъществи еднократна промяна на сроковете за фактуриране и плащане на фактури за електроенергия за потребителите в Югоизточна България.

Част от клиентите на EVN ще бъдат сюрпризирани с по две фактури през май. Останалите пък ще плащат през юни. Общият брой фактури за годината остава 12. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Както и досега, всеки абонат  ще заплати единствено това, което реално е потребил. Новите срокове на плащане ще са посочени във всяка една фактура и касов бон. Еднократната промяна на издаване на фактури се налага поради преминаване към новия график.

Новите срокове за фактуриране и плащане ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар.

Допълнителен положителен ефект за клиентите е, че те вече ще получават информация за своята  сметка в много по-кратък срок и максимално близко до извършване на отчитането. Например, към момента консумираната енергия през месец март се заплаща през по-топлия месец май. Това често води до неразбиране относно размера на фактурите, защото клиентите ги свързват с непосредственото потребление през месеца преди издаването им. Така често се пропуска фактът, че енергията е потребена един месец по-рано, при по-студено време, което влияе директно на потреблението. С приближаване на плащането до периода на потреблението, това неразбиране се елиминира.

Избраният период за преминаване към новия график е с най-ниска консумация и размер на фактури през годината, така че да се минимизират неудобствата за клиентите. По време на преходния период EVN България няма да начислява лихви за забавено плащане за издадените фактури през май и юни. Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

В тази връзка информация за новите срокове ще бъде поставена в касовите салони на „Български пощи“, в EVN Офиси, във всяка една фактура, както и на интернет страницата на дружеството. EVN България провежда информационна кампания за запознаване на клиентите и институциите с промяната. Клиентите могат по всяко време да заявят по имейл или в EVN Офис получаване на безплатни SMS или имейл за информация за сметка и за предстоящо прекъсване в случай на пропуснато плащане.

Подобни статии

Top