Пловдивската полиция се отчита пред главния секретар на МВР

Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров пристига в Пловдив днес за годишния отчет-анализ на ОД на МВР. Отчетът ще започне в 11.00 часа в залата на Пето районно управление “Полиция”.

Поканени областният управител Розалин Петков, кметът Иван Тотев, председателите на Апелативен съд, Окръжен съд и Районен съд и административните ръководители на Апелативна прокуратура, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура в града.

Подобни статии

Top