Пловдивска област трета по проекти за малки стопанства - DC news

Пловдивска област трета по проекти за малки стопанства

Пловдиска област е сред областите с най-много проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Областта се нарежда на трето място със 176 подадени проекта от малки земеделски стопанства, след Старозагорска и Бургаска, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Преобладават проектите в сектор „Плодове и зеленчуци“ – сливи, череши, домати, пипер и в сектор „Животновъдство“ –  месодайно говедовъдство, овцевъдство и пчеларство.

Над 2 850 консултантски пакета са предоставени в цялата страна на малки стопанства. Те включват изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане, които ще бъдат разработени от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/.

На подпомогнатите стопани ще бъдат предоставени напълно безплатно и допълнителни консултантски пакети. По този начин ще се допринесе за икономическо развитие и укрепване на стопанства им, чрез модернизация и технологично обновление. Те ще получават и безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им, което в голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите и получаването на втората част от помощта, уточняват от ведомството.

От земеделските площи ще бъдат взети почвени проби и ще бъдат изготвени препоръки за торене и поддържане на почвите в добро агрохимично състояние.

НССЗ предоставя консултантските услуги под формата на 6 броя основни консултантски пакети. Те включват и изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване за следващите приеми по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

 

 

Подобни статии

Top