Пловдивските социалисти подреждат листа и избират председател

Висшият ръководен орган на пловдивските социалисти – Конференцията ще заседава днес (12 февруари),  от 10:00 часа в зала „България” на Конгресния център в Международен панаир – Пловдив. Дневният ред на форума предвижда разглеждането на 7 точки в две заседания. На първото ще бъдат обсъдени и приети отчетите на депутата в 43-тото Народно Събрание Георги Търновалийски, на ППГОС на БСП – Пловдив, представен от председателя на групата Николай Радев, и на Градската контролна комисия. Заседанието ще започне с доклад на изпълняващия длъжността Председател Красимир Трифонов. Той ще направи анализ на обществено-политическата обстановка, ще отчете дейността на ГС на БСП за периода май 2016 – януари 2017 и ще посочи предстоящите задачи. Гласуването на кандидати за народни представители в 44.НС и изборът на председател на ГС на БСП – Пловдив ще станат на второто заседание чрез тайно гласуване. Конференцията включва 175 делегати от шестте районни организации в Пловдив. Те могат да подреждат депутатската листа, без водача и позициите за коалиционни и граждански квоти, които ще бъдат определени от НС на БСП.

Подобни статии

Top