Пловдивските съветници гласуват извънредно етнически проекти

Извънредна сесия със само две точки в дневния ред свика за днес зам.-председателят на Общинския съвет в Пловдив Радослава Ташкова. И двете предложения са на районни кметове – кметът на „Източен“ – Николай Чунчуков и на „Тракия“ – Костадин Димитров и засягат проекти, насочени към интеграцията на етническите малцинства.

Чунчуков предлага да се одобри Споразумение за общинско сътрудничество по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът „Растем заедно“ е на фондация „Инди-Рома 97“ и се осъществява съвместно с Национално сдружение за социални дейности, обучение и възпитание и детските градини в Столипиново „Наталия“ и „Лилия“. По него ще се провежда обучение по български език на деца от етническите малцинства и ще се подобри образователната среда в двете детски градини. За целта ще се купят 6 интерактивни дъски, 43 таблета, детска литература, библиотеки, ще се организират празници – музикални представления, изложби с детски рисунки и др. Освен това ще бъдат назначени педагози и  психолози, ще се търсят възможности за интеграция на децата и др.

Предложението на кмета на „Тракия“ Костадин Димитров е свързано с проекта „Заветът на хан Кубрат днес“ на СОУ „Черноризец Храбър“ в района. Администрацията е партньор по проекта, чиято цел е да се създаде възможност за активно участие в училищния живот на учениците от етническите малцинства в учебното заведение чрез редица извънкласни занимания.

Подобни статии

Top