Пловдивските съдилища отчитат дейността си

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов ще присъства днес на събранието за обсъждане на годишния доклад за дейността на Апелативния съд и окръжните съдилища в пловдивския съдебен окръг.

На отчета ще присъстват още Павлина Панова и Красимир Влахов, заместник-председатели на Върховният касационен съд, Димитър Узунов и  Мария Кузманова, членове на Висшия съдебен съвет.

През 2014 г. в Пловдивския апелативен съд са постъпили общо 2039 дела, разгледани са 2191 бр., а са приключени 2033 дела. 85 процента от делата се приключили в 3-месечен срок, сочат данни от отчета.

 

Подобни статии

Top