Пловдивски журналист превръща Камерната зала на Драмата в пещера

Камерната зала на Драматичния театър в Пловдив ще се превърне в “пещера” тази вечер в 19.00 ч. Не за сказка по спелеология със сталактити и сталагмити, а за театрална телепортация, в която пещерата е само далекоглед към серпентините, по които лъкатуши цивилизацията – от овладяването на огъня, до пожара, запален от парите в душата на човека.

Колкото повече се отдалечава от пещерата-утроба, толкова по-тягостна става профанацията на живота. Това не е психодрама, гледана с неразбиращи очи. Смисловите послания са поднесени без атака на сетивата със звук и светлина, а с текст, пронизан от ирония.

Оркней Дамянов е псевдоним, зад който журналистите с повечко стаж ще познаят своя колега Нейко Дамянов. Но жреците на Мелпомена и Талия могат да бъдат спокойни: пещЕРАТА не е атентат срещу традиционната театрална естетика.

Може би закачката си струва…

Вход свободен

Подобни статии

Top