Пловдивски съдии и прокурори стартираха образователна програма с открити уроци в четири училища в града

Учениците получиха информационни брошури с материали по теми, свързани с опасностите в Интернет

Прокурори, съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Пловдив, Окръжна и Апелативна прокуратура – Пловдив проведоха  открит урок с ученици от три паралелки в Езикова гимназия „Иван Вазов“.

Първата лекция беше изнесена от прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура – Пловдив и съдия Николай Стоянов от  Окръжен съд – Пловдив.

Прокурор Владимир Вълев разказа на младежите за професията на прокурора, която сравни с тази на медиците – по това, че се дават дежурства,   срещата с много хора и динамиката на работното ежедневие. Прокурор Вълев разясни на учениците какви са опасностите и наказанията при шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Той ги призова да използват внимателно личните си данни и да внимават при сърфирането в интернет.  На финала прокурор Вълев, който е автор на книгата „Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси и опазването на външните граници на ЕС“,  разказа на учениците за организацията, като им обясни, че в бъдеще могат да се възползват от обученията, които тя предлага.

Съдия Николай Стоянов разказа за предизвикателствата в професията на съдията и спецификата в работата на Наказателното, Търговското и Гражданското отделение на Окръжния съд. Той даде примери на учениците как всеки в ежедневието си се сблъсква с различни договорни отношения – с мобилните оператори, с В и К-дружествата, преносителите на еленергия, градския транспорт. Съдия Стоянов е автор на книгата „Прекратяване на договора за наем“, като обясни на  учениците спецификата в българското законодателство при подписване на договор за наем.

На урока присъстваше и преподавателят по философия в училището г-жа Анелия Митева.

Учениците получиха информационни брошури с материали по теми, свързани с опасностите в Интернет, трафика на хора, участието на децата в наказателния процес, трябва ли и при кого да се сигнализира при извършено престъпление, независимост на съдебната власт.

Запознаха се и с важни телефони: 112 – за осъществяване на бързи контакти, 116 111 – Национална телефонна линия за деца, 0800 18676 – гореща линия за пострадали от насилие, 02 9339010 – Държавна агенция за закрила на детето, 0800 20100 – Национална телефонна линия за борба с трафик на хора.

През 2024 г. Окръжен съд – Пловдив, Апелативна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив провеждат съвместно Образователната програма на МОН и ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“  в четири училища в града – Национална търговска гимназия, Езикова гимназия „Иван Вазов“, Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ и Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“.