Пловдивски юристи консултираха 331 жертви на домашно насилие

djender

331 жертви на домашно насилие са потърсили помощ от правозащитната пловдивска фондация „Джендър алтернативи“ през миналата година, съобщи адвокат Милена Кадиева от неправителствената организация. Юристите, психолозите и социалните работници на фондацията са направили с тях 695 консултации – почти двойно повече в сравнение с предходни години. Това показва трайна тенденция към по-добра информираност за домашното насилие и правата, които имат жертвите на тормоз в къщи, посочи Кадиева.

Тя и сътрудниците й днес отчетоха резултатите от 14-месечен проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“. Той се изпълнява съвместно със софийската фондация „Асоциация Анимус“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

За 14 месеца специалистите, ангажирани по проекта са направили 337 юридически консултации с жертви на домашно насилие. Повечето от пострадалите са били информирани за основните им права и свободи и за начините да разрешат проблемите си по законов път като потърсят защита по реда на Закона за защита от домашно насилие, Семейния кодекс, Наказателния кодекс и други законови инструменти, както и от европейското и международно законодателство в тази област.

Заведени са 25 дела по Закона за защита от домашно насилие и по Семейния кодекс, както и други пет международни съдебни дела, съобщи Кадиева. Две от делата са прекратени по желание на жалбоподателите, а други две – по процесуални причини, уточни адвокатката. По останалите дела са постигнати ограничителни мерки за период от 5 до 18 месеца, допълни юристката.

Проведени са също 140 интерактивни информационни сесии на пострадали от домашно насилие. На жертвите са осигурени срещи с адвокат, психолог, полиция и социални служби.

Все повече се увеличава интересът и информираността от страна на институциите по проблема „домашно насилие“, посочи Кадиева. Организирани са няколко опучения на полицаи, социални работници, представители на НПО и психолози по темата.

Постигнатото за десет години от влизане в сила на Закона за домашно насилие е много сериозен успех, подчерта юристката.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top