„Пловдив за младите“ информира учениците за правата на човека

Община Пловдив и Сдружение Правата на жените реализират проект по програма „Пловдив за младите“, насочен към ученици от 11 клас.

Целта е младежите да се информират за правата на човека и в частност правата на жените, за да могат да ги отстояват в бъдеще, независимо къде ще живеят, учат и работят – в България или зад граница.  Идеята е да се гради гражданско общество, което да държи „будно“ съзнанието си за човешките права.

На 7 юни 2016 г., вторник,  от 18:10 часа, в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив, в часа на класа, районният прокурор на Пловдив Гергана Мутафова ще бъде лектор по темата. След теоретичната част, участниците ще изготвят проекти за информационни пана, които ще бъдат разпечатани и поставени в училището. По този начин ще се търси вниманието на останалите ученици към правата на човека.

Сдружение Правата на жените ще предостави на учениците издание на Всеобщата декларация на правата на човека, а в края на проекта, в който ще вземат участие още пловдивски училища, комплект книжки ще бъдат дарени на библиотеките на всяко едно от тях.

Top