Пловдив получава 81 милиона лева по „Региони в растеж“

Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  подписа кметът на Пловдив Иван Тотев.

„Това е първата програма от новия програмен период, по която Пловдив получава 81 милиона лева за градско развитие. Благодаря на екипа на МРРБ за подкрепата да бъдем много по-подготвени от предишния програмен период. Знаем какво ще правим и мисля, че министерството ще се гордее с нас“, заяви кметът на Пловдив.

На церемония в Националната галерия „Квадрат 500“ в София, на която присъства министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, кметовете на 39 български общини получиха официално правомощия сами да избират и оценяват проектите за финансиране по ОП „Региони в растеж“.

Целта на новата програмата е българските градове чрез Европейския фонд за регионално развитие да станат по-красиви, по-облагородени, да станат по-добро място за живеене. В нея се включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища, детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура.

„Новото е, че от днес с представителите на местните власти започваме да работим в партньорство на принципа на споделеното управление. С този акт делегираме на Вас правото и правомощията да избирате проектите, които да бъдат реализиране на територията на Вашите общини“, обърна се към кметовете Лиляна Павлова.

Подобни статии

Top