Пловдив получи финансиране за нова Математическа гимназия, училища и детски ясли

Три учебни заведения, две детски ясли и пристройки на други две детски ясли са одобрени за финансиране.

Община Пловдив привлече нови 33 499 191 лв. за образователна инфраструктура в рамките на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката.

Три учебни заведения, две детски ясли и пристройки на други две детски ясли са одобрени за финансиране.

Сред тях е чаканата десетилетия нова сграда на Математическата гимназия. Нови сгради ще имат и ОУ „Княз Александър I“ и СУ „Свети Патриарх Евтимий“.

„Математическата гимназия да има модерен и иновативен дом – това е приоритет, за който работя още като районен кмет. За нея отредихме специален терен в „Тракия”. Благодаря на заместник-кмета по образование  Владимир Темелков и екипа на отдел „Европейски политики” за упоритата работа при изготвянето на проектите”, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Обновяването на образователната структура е цел, която ще преследваме през целия управленски мандат. Децата на Пловдив заслужават да учат и да се възпитават в нови училища и детски градини”, каза от своя страна заместник-кметът Владимир Темелков.

Ето и пълния списък с одобрените обекти:

 – ,,Изграждане на нова сграда на Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;

– ,,Изграждане на нова сграда на Основно училище „Княз Александър I“, гр. Пловдив“ – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;

– „Изграждане на нова сграда на Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив“ – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;

– „Изграждане на нова ясла за 10 гр. за деца от 10 месеца до 3 г. р-н „Южен“, гр. Пловдив“ – грантово финансиране на стойност 4 499 704 лв.

– „Изграждане на нова детска ясла с 8 гр. в р-н „Тракия“, гр. Пловдив“ – грантово финансиране на стойност 4 499 976 лв.

– „Изграждане на помещения за 2 нови яслени групи в Детска градина „Славей“, Район Северен“ – грантово финансиране на стойност 999 715 лв.;

– Изграждане на помещения за 2 нови яслени групи към Детска ясла № 18 „Вълшебно детство“, Район Централен”- грантово финансиране на стойност  999 796 лв.;