Пловдив пръв усвоява над 80 милиона по ОП „Региони в растеж“

totev_kacarski (2)

Пловдив е първият  град в страната с одобрена инвестиционна програма за следващия програмен период на ЕС по програма „Региони в растеж“.

По най-голямата програма за инвестиране в инфраструктура могат да кандидатстват 39 български общини, но засега са го направили само 9.

Пловдив ще получи 81 млн лева, а решението е от 4 януари тази година. „Това дава възможност първи да започнем да усвоявме европейските средства,  като целта е по-рано от 2018-та година да изпълним на програмата”, заяви кметът.

Очакванията са до месец май да има вече сключени договори за 50% от изготвените проекти.

Обособени за три зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – социална, която обхваща централната част, икономическата или индустриална, която включва Гладно поле и обществена, в района на Централна гара.

В социалната зона са предвидени благоустрояване на десния бряг на река Марица заедно с премахването на паважа по бул. „Марица-юг“, както и отстраняването на гаражните клетки.

Ще се ремонтират улици, тротоари и междублокови пространства, предвижда се и облагородяване пространството около Източната порта.

В икономическата зона ще се инвестират средства за изграждането на улична мрежа, с цел подобряване на инвестициите.

Там ще бъде изграден и висок технологичен център на висшите учебни заведения в града.

В зоната с обществен характер 4 млн ще бъдат усвоени  в изграждането на предгаровия площад  и подземната му връзка с бул. „Христо Ботев“.

„Пловдив беше избран, тъй като успяхме да докажем промяната, която ще се случи с реализацията на проектите“, допълни градоначалникът.

Петя Терзийска

Петя Терзийска следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top