Пловдив спечели нов проект за Общностния център

Общностният център в Пловдив продължава своята работа. Това става възможно след като вчера – 26.07.2016 г.,  заместник-кметът „Спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и Елена Димитрова, директор дирекция „Счетоводство“,  подписаха договор в Министерството на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 708 000 лева, а продължителността му e 26 месеца.

Срокът на предишния договор изтече на 31 декември 2015 година и Община Пловдив кандидатства по нова схема от този програмен период за възстановяване на функционирането и финансиране на социалните дейности на Центъра.

В специализираните кабинети на „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“ се предоставят следните безплатни услуги:

– Ранна интервенция на уврежданията;

– Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с уврежданията;

– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

– Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

– Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Проектът цели да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Изпълнението на проекта дава възможност да се създаде мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие и да се анализират конкретните резултати, което ще даде основа да бъде разработена цялостна Стратегия за ранно детско развитие в България.

Общностният център се намира на улица „Вратцата“  № 4 в район „Източен“.

Подобни статии

Top