Пловдив с 80 млн. лв. еврофинансиране за Интегрирания план

Споразумението за реализация на инвестиционна програма за 80 185 732, 87 лв. подписаха на официална церемония в София кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ Деница Николова. Те положиха подписите си  в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по процедурата BGRSOP001.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. Инвестиционни програми“ по ОП „Региони в растеж“.

„Удоволствие и чест е с кмета на Пловдив Иван Тотев да подпишем първото за страната инвестиционно споразумение по оперативната програма „Региони в растеж“. В новия програмен период има целево финансиране за 39 големи градове в страната и именно Община Пловдив се оказа най-готова по отношение на инвестиционния си стратегически документ, който ще разпредели ресурс от над 80 млн. лв. до 2020 г.“, заяви след официалното подписване Деница Николова.

От своя страна кметът на Пловдив инж. Иван Тотев коментира, че повод за гордост е фактът, че Пловдив е първият български град с одобрена инвестиционна програма за безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Региони в растеж“.

„Повечето ни проекти вече са готови, като над 50% от тях имат влезли в сила строителни разрешения. Предвиждаме в най-кратки срокове да започнем необходимите процедури по ЗОП, след което веднага да започнем и реалното изпълнение на проектите“, посочи Тотев.

Припомняме, че около 62 млн. лв. се предвижда да бъдат инвестирани за развитие на зоните за градско въздействие. 24 млн. лв. от тях ще бъдат вложени в проекти за градска среда, 16,8 млн. лв. – за градска среда в икономическата зона на кв. „Гладно поле“, 5,3 млн. лв.  – в социална инфраструктура, и 15,9 млн. лв. – за образователна инфраструктура.

Други 18 млн. лв. по програмата са предназначени за безплатно саниране на жилищни сгради във всички райони в града.

Подобни статии

Top