Пловдив ще участва в европейската мрежа „Пешеходни градове“ - DC news

Пловдив ще участва в европейската мрежа „Пешеходни градове“

Обраха два магазина в центъра на Пловдив

Община Пловдив да се включи в създаването на първата европейска мрежа „Пешеходни градове“ – EUWALKNET ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия.

Учредител на инициативата е Флоренция. Целта на мрежата е да работи за насърчаване на физическата активност сред възрастните хора, за да се преодолеят негативните последици от застаряване на населението. Мрежата „Пешеходни градове“ е важен канал за обмен на знания, ресурси, добри практики и информация между участващите градове, местните власти, НПО, гражданите и техните представители.

Стремежът на участниците в мрежата е тя да бъде призната от Европейската комисия като активна група, която да предоставя подробна оценка от страна на местните власти за активния и здравословен начин на живот като ключов фактор за активното стареене.

Участието на Община Пловдив не е свързано с финансови ангажименти, тъй като членството е безплатно.

Европейската мрежа си поставя за цел да насърчава активното и здравословно стареене на европейските граждани, да подобрява здравния статус на населението и най-вече възрастните хора, разработване на общи проекти, обмен на информация, добри практики и опит и др.

 

Подобни статии

Top