„Подкрепа за независим живот“ в Асеновград

111 лица ще получат подкрепа по социалната програма, която започва в общината. За тях ще се грижат 40 лични асистенти и 10 домашни помощници, каза ресорният заместник кмет Мария Вълканова. От първи април желаещите кандидат-социални асистенти могат да подадат своите документи.

Потребителите на социалната услуга са деца и хора с увреждания и лица над 65 години с невъзможност да се обслужват сами. Проектът предоставя почасова грижа в домашни условия, достъп да здравни заведения, оказване на психологическа подкрепа.

Проектът ще се осъществява на територията на цялата община в рамките на 20 месеца като реалната работа с потребителите на социалната услуга започва в началото на юли. Близо 500 хиляди лева са осигурени за изпълнението му като основната част от средствата са отпуснати от Европейския социален фонд.

Подобни статии

Top