Подкрепят иновациите в бизнеса с 50 млн. евро (СНИМКИ И ВИДЕО)

При пълна зала премина днес представянето на най-новата процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации конкурентоспособност“.

„Тази програма не е нова, а правителството имаше много песимистична прогноза, че няма да тръгне ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Конкретно тази процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е свързана с внедряване на иновации във вече съществуващи предприятия, а следващата процедура, която ще пуснем е внедряване на иновации в стартиращи предприятия“, обясни пред журналисти, а впоследствие и в залата министърът на икономиката Божидар Лукарски, който пристигна, за да разясни условията за кандидатстване.

Дружествата, които могат да кандидатстват по тази процедура, трябва да са търговци и да имат минимум три приключили финансови години  – от 2013 до 2015 година.  Близо 50 милиона евро е грантовата схема /97 млн.лв./.

„Надяваме се чрез внедряването на иновации да развием качествени продукти и да създадем по-висока добавена стойност, като така се разшири производството на голяма част от бенефициентите – малки и средни предприятия“, посочи още Лукарски.

Той съобщи, че минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всички категории предприятия е 100 хиляди лева, а максималният – 1 милион лева за микро, малки и средни предприятия и 1,5 млн.лв. за големи предприятия.

Дейностите, допустими за финансиране са два вида:

А/Инвестиции

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт или процес;
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни от процедурата;
  • Придобиване или разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт или процес.

Б/ Услуги

  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Подаването на проектите ще бъде само по електронен път, съобщи министърът. По думите му целта е да се намали административната тежест. Идеята е да се помогне за разширяване на малкия бизнес и да се създадат нови работни места.

Това са мерки, насочени предимно към частните компании, по които общината и общинските предприятия не могат да кандидатстват, коментира кметът Иван Тотев, който откри срещата с фирмите.

 

Подобни статии

Top